Ter Adamlari

Author: Kerim Korcan
Publisher:
ISBN:
Size: 25.28 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5271
Download Read Online
Bunları hep kullanabilirsin. Yalnız ağzını açtın mı teklemek yok! İşık gibi yanmalı
kafanda kime nasıl sesleneceğin? Bey'e hafız dedin mi iş çatallaşır. Efendi'ye
arkadaş demeye kalkarsan, sesin bil ki havada kalır.» Umutsuz görünüyordu
şimdi ben bu noktalara dayanınca: «Çok karışık işler bunlar be Selman abi,» diye
sızlanıyor ve devam ediyordu: «Ben 4 aydır önüme bir müşteri oturtup yüzünü
bile sabunlamadım, değil ki tıraş etmek. Yakın gibi duruyorum ama, demek ki çok
uzağım ...

Siyah S T

Author: Elif Shafak
Publisher:
ISBN: 9789759915315
Size: 22.57 MB
Format: PDF, ePub
View: 3726
Download Read Online
Bu sembolik düzende tutunabilmek için hayal gücümüzü bastırmak, arzularımızı
törpülemek, sosyalleşmek ve 'normalleşmek' zorundayız. Ama ne kadar
uğraşırsak uğraşalım, hayal gücü hiçbir zaman yüzde yüz bastırılamaz. Hop diye
kendini belli eder en olmadık yerlerde ve anlarda. 'Semiyotik dil'in içine sızar.
Babanın 'sembolik düzeni'ne karşı annenin 'semiyotik dil'i işler!" "Yahu amma
karışık işler bunlar. Halbuki ne gerek var hayatı bu kadar karmaşıklaştırmaya. Hiç
pratik değilmiş ...

F R Ldak

Author: Ayhan Bozfırat
Publisher:
ISBN:
Size: 29.53 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4042
Download Read Online
Şimdi rüyamda para toplayınca kendi kendime, «Sakın inanma, bunlar rüya hep»
diyorum. Rüyamda söylüyorum bunları kendime. Anlıyacağınız, rüya içinde rüya.
«Aslında bu paraların hepsi yalan» diye düşünüyorum rüyamda. Ama gene de
inanıyorum paraların benim olduğuna.. Çok karışık işler bunlar. Bir yandan rüya,
bir yandan da rüyanın rüya olduğunu bilmek. . . Sonra da gene seviniyorum. Sen
ona bak işte. Güldü. ötekiler de güldüler. — Parayı kolay kazanıyorsan, uyanık ...

1930 Yalanc Bahar

Author: Zekeriya Yıldız
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051318798
Size: 61.79 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6974
Download Read Online
İstiklal Savaşı yıllarında karışık işler yaptığını bilmeyen yoktu. Kimileri, Çerkes
Ethem'in yeğeni diyor, kimileri deYeşilOrdunun faaliyetlerinden haberdar
olmakiçin Çerkez Ethem'in yanınabizzat Gazitarafından ... İpsiz Recep'e giderek,'
Bunların üzerinde otuzbin altınvar, hepsini kesip paraları alalım'demişama İpsiz
Recep ona yüz vermemiş. Bunu arkadaşlardan biri kulaklarıyla duymuş.Bize
anlatıncaArif Oruç'u yanımızdan uzaklaştırdık. Ankara'da karşılaşınca da selam
bile vermedik.

Sa Mesih In Hayat

Author: Can Nuroğlu
Publisher: Yaşam Kilisesi
ISBN:
Size: 75.62 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1103
Download Read Online
İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. 3334 Golgota, yani Kafatası denilen yere
vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek
istemedi. 35 Askerler O'nu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini
aralarında paylaştılar. 36 Sonra oturup yanında nöbet tuttular. 37 Başının üzerine
, 38 İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha
gerildi. 3940 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, ‹‹Hani sen
tapınağı yıkıp ...

Nefislerin Terbiyesi

Author: Eşrefoğlu Rûmî
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778100
Size: 49.52 MB
Format: PDF, Docs
View: 4489
Download Read Online
Helal olan söz, zehrin tesirini kaldıran panzehir gibidir: Günahını hatırlayıp, “
Allahım! Bağışla, sana döndüm.” diye tevbe etmek, “La ilahe illallah,
Elhamdülillah, Allahuekber!” demek, Resûlullah'a(sav) salavat getirmek, huzurla
Kur'ân okumak, ihlas ile nasihat edip vaaz vermek, Allah rızası için enbiya ve
evliya sözleriyle halkı Hakk'a çağırmak... Bunların hepsi helal sözlerdir. Haram ile
helal arasında gidip gelen ve durumu karışık olan sözler ise bazen zarar bazen
de fayda verir.

Xvi Y Zy Lda Harput Sanca I

Author: Mehmet Ali Ünal
Publisher:
ISBN:
Size: 31.40 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 628
Download Read Online
TABLO 7 TAHRİRLERE GÖRE 100 HÂNE'Yİ GEÇEN KÖY SAYISI 1518— 1566
M : Müslim, G : Gayrimüslim, K : Karışık Nitekim 1518 ye 1523 tahrirlerine
nazaran köylerin nüfusları da pek azdır. Meselâ 1 518 tahririne göre 100 hâne'yi
geçen köy yoktur. 1523'te ise 100 hâne'yi geçen köy sayısı sadece 7'dir.
Bunlardan yalnızca ı'i müslim, 5'i ise gayrimüslim ve ı'i ise her iki gurubun karışık
oturdukları bir köydür. Bu tür köyler halkı defterlerde "ce- mâ'at-ı gebrân" ve "
cemâ'at-i İslâmiye" ...

Martin Eden

Author: Jack London
Publisher: Le Adri
ISBN: 9635279582
Size: 44.11 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6490
Download Read Online
birbirlerinin fikirlerinin artık terk edildiği hakkındaki karışık formülleri ise, ona
hiçbir ipucu vermedi. Şaşkınlıktan serseme dönmüştü ama yine ... Adamlardan
biri serseri, biri tahrikçi, bir üçüncüsü hukuk talebesiydi, geri kalanlar ise, ağzı
kalabalık insanlardan oluşuyordu. İlk kez sosyalizmden, anarşizmden, tek ...
Kendisine yeni gelen yüzlerce teknik terim işitti; bunlar, kendi cılız okuyuşları
sırasında hiç dokunmadığı düşünce alanlarına ait terimlerdi. Bu yüzden de
delilleri yakından takip ...

Alevilik Ve S Nnili In Sosyolojik Boyutlar

Author: Fazlı Arabacı
Publisher:
ISBN: 9789758217199
Size: 41.90 MB
Format: PDF, ePub
View: 5194
Download Read Online
Bunlardan şehirde olanların 74'ü alevî, 99'u sünnî mahalle olarak belirlenen
yerlerde 45'i karışık olarak alevî-sünnî içiçe yaşamaktadırlar. Bunların 218 kişi
arasında sayısal değeri alevîlerde 20, sünnîlerde 25'i bulmaktadır. Yüzdelik
oranları ise salt alevî olan mahalledekiler % 33,9, salt sünnî olan mahalledekiler
% 45,4, karışık olan yerdekiler, alevîlerde % 9,1, sünnîlerde % 11,4 olarak
tezahür etmektedir. Bu duruma göre örneklem içinde şehirli olanların yüzdeliği
289 kişi içinde % 74 ...